ABOUT

Born in Istanbul, in 1974. Graduated from Marmara University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting in 1997. Received her Master’s degree from Mimar Sinan University, Department of Graphics in 2002 and her Proficiency in Art diploma from Marmara University, Institute of Fine Arts, Department of Graphics in 2006. Faculty member at Maltepe University, Department of Graphic Design during 2000-2010. Participated in 50 group exhibitions, held 7 solo exhibitions during 1994-2021. Her articles were published in various journals. Received “Art in Turkey Journal” Achievement Award in the painting competition organized by Ayşe Ercümend Kalmık Foundation, 1st Prize Award in the illustration competition organized by Umur Company, 3rd Prize Award for “Think-shirt T-Shirt design competition”. In 2012, she received an award in the collage competition organized for the 20th anniversary of U2’s Achtung Baby Album. Received her Assoc. Prof. title in 2020. Since 2010, she has been working at Doğuş University, Faculty of Fine Arts and Design, Department of Graphics. Published Books: “Basic Design Education and Digital Media”, Epsilon Publishing, October 2006, Istanbul.

1974’de İstanbul’da doğdu. 1997 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Ergin İnan Atölyesinden mezun oldu. 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Bölümü, Sanatta Yeterlik derecesini aldı. 2000-2010 yılları arasında, Maltepe Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yaptı. 1994-2021 yılları arasında 50 karma ve grup sergisi ile 7 kişisel sergi gerçekleştirdi. Dergilerde çeşitli makaleleri yayınlandı. Ayşe Ercümend Kalmık Vakfı’nın düzenlediği resim yarışmasında “Türkiye’de Sanat Dergisi” özel ödülü, Umur Firmasının düzenlediği “illüstrasyon yarışması”nda 1.’lik ödülü, “Think-shirt” T-Shirt tasarım yarışmasında 3.’lük ödülü, 2012 yılında U2’nun Achtung Baby Albümünün 20. Yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği albüm kolajı yarışmasında ödül kazandı. 2020 yılında Doçentlik ünvanını aldı. 2010 yılından beri Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü’nde görev yapmaktadır. Yayınlanan Kitapları: “Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam”, Epsilon Yayınevi, Ekim 2006, İstanbul.

 

 

Reklam